PILK TULEVIKKU


Pilk tulevikku: eesmärgid 2021. aastaks

Organisatsioonisisesed eesmärgidе

 • Konsortsium on laienenud, hõlmates endasse teisi (uusi) organisatsioone.
 • Konsortsiumit tunnustatakse rahvusvahelisel tasemel.
 • Konsortsiumi tegevust toetatakse riiklikest ja rahvusvahelistest vahenditest.
 • Välja on kujundatud süsteem personali koolitamiseks ja motiveerimiseks ning tööks vabatahtlikega.
 • Konsortsiumi liikmesorganisatsioonidel on stabiilne töötajaskond, mis koosneb palgalistest töötajatest ja vabatahtlikest.
 • Liikmesorganisatsioonid on välja arendanud tehnilise potentsiaali (olemas on tehnoloogilised võimalused, ruumid jne).
 • Töö käib mõlemas kogukondadele võrdselt olulises keeles — eesti ja vene keeles.

Organisatsioonivälised eesmärgid

 • Eestis HIVist mõjutatud peamiste riskirühmade esindajate elukvaliteet on paranenud.
 • Haavatavate rühmade diskrimineerimine on vähenenud.
 • Riigis korraldatakse selliste teenuste pakkumist, mis vastavad kogukondade esindajate vajadustele.
 • Riik tunnustab kogukondi ja usaldab kogukondadelt laekunud informatsiooni.
 • Riigis on tagatud kogukondadele suunatud teenuste jätkusuutlik rahastus.
 • Tervishoiutöötajad suhtuvad klientidesse sõbralikult ja teadvustavad nende vajadusi.
 • Kogukonnad hindavad teenuste kvaliteeti.
 • Riskirühmade seas viiakse uuringuid läbi kogukondade ja riigi koostöös.
 • Kogukonnad suudavad esindada enda huve riiklikul tasandil ja oskavad enda õiguseid kaitsta.
 • Peavooluajakirjandus on hõlmatud konsortsiumi ideede edendamisesse.
 • HIVist mõjutatud kogukondade ja riigi pideva dialoogi pidamiseks on loodud toimiv platvorm. MTÜ-d on hõlmatud koordineerivatesse ja nõuandvatesse asutistesse.

EESTI ÜHENDUSTE LIIT

Meie kontaktandmed

Juriidiline aadress: Õismäe tee 36-8, 13511, Tallinn

Kontor: Pärnu maantee 130-25, 11317, Tallinn

KONTAKTISIK:

Latšin Alijev

Juhataja

Tel: (+372) 5650 6376